Kontakta oss

Utvalda referenser

Vi jobbar med ett flertal
olika tekniska lösningar

Här finner ni ett urval av de projekt vi genomfört. Våra kunder är många och varierande.
Uppdragen gäller både ombyggnad och nyproduktion.

FTX Aggregat – BRF Den Gyldene Porten

FTX Aggregat – BRF Den Gyldene Porten

Föreningens 6 stycken ventilationaggregat var gamla och i behov att bytas ut. Styrelsen valde att installera moderna från och tilluftsaggregat med återvinning som förbättrar inomhusklimatet och sparar stora mängder energi.

lnstallationsår:

2021

Besparing:

350 000:- / år

FTX aggregat – BRF Tulpanträdet

FTX aggregat – BRF Tulpanträdet

Ventilationssystemet för föreningens 130 lägenheter uppdaterades från befintligt till och frånluftssystem utan återvinning till nytt till och frånluftssystem med återvinning.

”Projektet överträffade mina förväntningar i alla avseenden. Stort tack” – Staffan Knutsson, Energiansvarig, BRF Tulpanträdet

lnstallationsår:

2020

Besparing:

400 000:- / år

Frånluftsåtervinning – BRF Sjölejonet

Frånluftsåtervinning – BRF Sjölejonet

Föreningarna i Hammarby Sjöstad jobbar gemensamt för att bli den mest miljövänliga stadsdelen i Stockholm. På BRF Sjölejonet valde föreningen frånluftsåtervinning med värmepump integrerad i ventilationsaggregatet.

lnstallationsår:

2020

Besparing:

170 000:- / år

Frånluftsåtervinning – BRF Dammen Nybohov

Frånluftsåtervinning – BRF Dammen Nybohov

På kullen vid Liljeholmen ligger föreningen Dammen Nybohov. Här valde föreningen att installera återvinningsbatterier och värmepumpar i fläktrummen i var och ett av fastighetens tre höghus.

lnstallationsår:

2021

Besparing:

330 000:- / år

Bergvärmepump – Kungliga tennishallen

Bergvärmepump – Kungliga tennishallen

På Kungliga tennishallen i Stockholm installerades år 2014 en bergvärmeanläggning med 14 borrhål á 300 m/st. Resultatet utvärderades efter 5 år och Besparingen blev bättre än förväntat.

lnstallationsår:

2014

Besparing:

750 000:- / år

Frånluftsåtervinning  – BRF Gnistan

Frånluftsåtervinning – BRF Gnistan

På Döbelnsgatan i det gamla Ericsson kontoret
från 1891 ligger BRF Gnistan, en förening som jobbar aktivt för att sänka sina kostnader och bibehålla sin goda ekonomi. Därför valde styrelsen att installera frånluftsåtervinning från Enstream.

lnstallationsår:

2021

Besparing:

120 000:- / år

Bergvärme – BRF Österbäcken

Bergvärme – BRF Österbäcken

Redan 1991 när Enstream projekterade energisystemet i fastigheten för rekommenderades bergvärme. Då valdes fjärrvärme eftersom installationskostnaden var lägre. Nu, 30 år senares har föreningen fått nog av dyra uppvärmningskostnader och vi installerar bergvärme för att helt bli av med fjärrvärmen.

lnstallationsår:

2021

Besparing:

405 000:- / år

Bergvärme med frikyla – Tennisstadion

Bergvärme med frikyla – Tennisstadion

Tennisstadion ville modernisera, sänka sina uppvärmningskostnader och förbättra inomhusklimatet, dom valde därför bergvärme och frikyla. Vi borrar 15 energibrunnar och installerar bergvärmepumpar och fläktluftkylare för att täcka fastighetens värme och kylbehov.

lnstallationsår:

2021 – Pågår

Besparing:

625 000:- / år

Spillvattenåtervinning – Vattenfall HK

Spillvattenåtervinning – Vattenfall HK

Vattenfall valde 2019 att bygga ett av världens mest energieffektiva huvudkontor. Enstream projekterade energisystemet och man beslutade att installera värmeåtervinning på allt avloppsvatten i fastigheten.

lnstallationsår:

2019

Besparing:

50 000:- / år