Kontakta oss

Energi­effektivisering för bostadsrätts­föreningar

Att installera optimala system för energianvändning ger en märkbar besparing i energiförbrukningen direkt, samtidigt som det är en positiv åtgärd för miljön. Läs mer nedan hur Enstream hjälper BRF:er till en mer miljövänlig och effektiv energianvändning.
Kontakta Enstream →
Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss med vilken energilösning som passar bäst för just dig!  Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy . Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Google privacy policy och Terms of Service tillämpas.

  Enstream – Din långsiktiga partner för energibesparing i BRF

  Enstream har varit länge specialiserat sig på bostadsrättsföreningar som sin primära kund. Vi har lång erfarenhet och förståelse i hur bostadsrättsföreningens processer för beslut går till och har stor respekt för det. Även om dom tekniska systemen i olika hus fungerar i grunden på samma sätt så är alla fastigheter olika och måste ses på i detalj för att fånga upp en helhet. Vi bedömer fastighetens samtliga ingående energisystem och gör en total bedömning för vad som behöver göras för att hitta rätt väg att ta. Det vi hjälper föreningen med är att implementera förnyelsebara hållbara lösningar till lägsta totalkostnad. Vi arbetar oftast som totalentreprenör för föreningens största trygghet och bär ansvaret från projektering till färdig byggd produkt

  Begär offert →
  Heltäckande lösning

  Enstream är en totalentreprenör som erbjuder förstklassiga energisystem och är din självklara partner för att åstadkomma en energieffektiv elanvändning. Vi erbjuder en helhetslösning och tar ansvar för hela processen, från projektering till utförande.

  Öka fastighetsvärdet

  Vi hjälper våra kunder att öka värdet på sina bostadsrätter genom att göra dem mer miljövänliga och energieffektiva. En energieffektiv fastighet ger också en fastighet med låga driftskostnader. Låga driftskostnader är kopplat till ett högt fastighetsvärde.

  Sänk energikostnaderna

  Vi är fokuserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar att minska sina energikostnader genom att erbjuda anpassade lösningar. Dessa lösningar är designade för att optimera förbrukningen av energi, vilket leder till en mer hållbar och miljövänlig bostadsrätt.

  Tidigare kunder som investerat i en hållbar framtid!

  BRF Gnistan - Installation av frånluftsåtervinning

  BRF Gnistan är en bostadsrättsförening belägen i det gamla Ericssonkontoret från 1891 på Döbelnsgatan. Föreningen lägger stort fokus på att minska sina kostnader och bibehålla en stark ekonomisk ställning, något som Enstream kunde hjälpa till med.

  För att uppnå sina energimål beslutade styrelsen att investera i Enstreams frånluftsåtervinning. Installationen genomfördes år 2021 och resulterade i en besparing på 120 000 kronor per år. Denna investering visar BRF Gnistans engagemang för att förbättra sin ekonomi och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid med miljövänlig energianvändning.

  Imek Energi hjälper kund med energibesparing i centrala Stockholm, för gammal byggnad.
  Installation av bergvärme och bergvärmepump, i Kungliga Tennishallen
  Kungliga tennishallen - Energieffektiv energi med bergvärmepump

  Kungliga tennishallen i Stockholm har förbättrat sin energieffektivitet genom att investera i en bergvärmeanläggning. Anläggningen, med 14 borrhål på 300 meters djup, installerades 2014 och resultaten har visat sig vara bättre än väntat.

  Tack vare Enstream har tennishallen fått en besparing på 750 000 kronor per år som gjort verksamheten mer hållbar samtidigt som de minskat energikostnaderna. Denna investering visar på att det lönar sig att satsa på miljövänliga lösningar för en mer hållbar framtid.

  Optimera elförbrukningen i bostadsrätter & bidra till en miljövänlig framtid

  För att förbättra energianvändningen i bostadsrätter finns det många åtgärder man kan vidta. Några exempel är att installera energieffektiva uppvärmningssystem, modern FTX-ventilation, solceller eller smart energistyrning. Dessa förändringar minskar din BRF:s energiutgifter, förbättrar boendet för bostadsägarna, ökar fastighetens värde och bidrar till en hållbar framtid.

  Våra tjänster inom energioptimering

  Här har vi samlat alla tjänster vi erbjuder för bostadsrättsföreningar. Bläddra ner för att läsa mer om varje tjänst eller kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig på bästa sätt utefter dina behov och önskemål!

  System för bergvärme och frikyla.
  Bergvärme för bra inhomhusklimat och minskad elkostnad →

  Installation av bergvärmepump är både en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för BRF:er. Genom att utvinna naturlig bergvärme från marken för uppvärmning kan bostadsrättsföreningar dra ner på energikostnaderna och bidra till en mer miljövänlig framtid. Upplev fördelarna med minskad miljöpåverkan och lägre uppvärmningskostnader genom att investera i bergvärme till din BRF idag!

  System för friluftsåtervinning.
  Uppgradera din fastighet med frånluftsvärmepumpar →

  Genom att återvinna värme från inomhusluften kan du värma upp din fastighet mer effektivt, samtidigt som du minskar driftskostnaderna och sänker energianvändningen. Med effektiv uppvärmning, lägre utgifter, bättre inomhusklimat och mer trivsam miljö för medlemmarna är frånluftsåtervinning en optimal lösning för BRF:er. Installation av frånluftsvärmepump är en lönsam lösning för din bostadsrättsförening och en investering för både miljön och ekonomin.

  Solceller och hybridpaneler på lägenhetsbyggnad i Stockholm.
  Skräddarsydda solceller & hybridpaneler till BRF →

  Moderna solceller skräddarsydda för just din bostadsrättsförening är den ideala lösningen om du vill sänka dina energikostnader genom effektiv energiutvinning. Med solcellslösningar anpassade utefter din BRF:s unika behov får du en produkt som är både miljövänlig och kostnadseffektiv. Våra ingenjörer med lång erfarenhet arbetar tillsammans med dig för att säkerställa den bästa investeringen för dig.

  Byggnader med IMD - gemensam el.
  Revolutionera din BRF med smart energistyrning →

  Genom att utnyttja moderna system och tekniker kan bostadsrättsföreningar garantera en energianvändning som är både ekonomisk och effektiv. För att möjliggöra detta är smart energistyrning ett viktigt redskap och hjälpmedel. Eftersom du får bättre kontroll över din BRF:s energianvändning kan du se till att dra ner på energikostnaderna och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.

  Laddning av elbil från laddstolpe, laddbox eller laddstolpar.
  Gör BRF:en mer attraktiv med laddstolpar & laddbox →

  Laddboxar är en viktig del i Sveriges strävan att bli helt fri från fossila bränslen. De är också ett smart sätt för bostadsrättsföreningar att tillgodose medlemmarnas behov av laddning för elbilar. Genom att erbjuda praktiska och tillgängliga laddmöjligheter kan er bostadsrättsförening visa sin anpassning till den elektrifierade framtiden och samtidigt öka fastighetsvärdet. Det här är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.

  Energistyrning med självlärande och automatisk energistyrning, som gör att ni sparar energi och pengar.
  Gemensam elmätning med IMD för effektiv energianvändning →

  Att byta till gemensam elmätning till er bostadsrättsförening är en smart lösning som gör att medlemmarna sparar pengar på elkostnaderna. Genom smart IMD-mätning (Individuell Mätning och Debitering) kan er fastighet få en realtidsöverblick över lägenhetenernas och fastighetens elanvändning och spara pengar på dyra elnätskostnader och identifiera potentiella besparingar. Mindre kostnader. Mer energieffektivt. Mer hållbart. Kontakta oss idag för IMD-mätning.

  Ventilationssystem i byggnad, Stockholm.
  Uppgradera till ett modernt och effektivt FTX ventilationssystem →

  Många fastigheter har gamla ventilationsaggregat som bör bytas ut av underhållsskäl. Återvinningen på dessa aggregat är oftast låg, vilket resulterar i stora värmeförluster. Med nya moderna aggregat kan ni återvinna upp till 85% av värmen och sänka era driftskostnader.

  Våra kunder

  Botkyrkabyggen
  Tennis Stadion
  Hufvudstaden
  Olov Lindgren
  KLTK - Kungliga Tennishallen

  Om oss

  Enstream har en lång gedigen erfarenhet när det kommer till både projektering och utförande av energitekniska system i fastigheter. Vi arbetar med teknik för värmeåtervinning, uppvärmning, kylning samt förnyelsebara energikällor såsom solceller och batterilagring.

  Vi hoppas att ni ska känna era trygga att kontakta oss för konsultation och framgångsrika projekt.

  Begär offert →

  Kontakta Enstream

  Vi hjälper dig att sänka kostnaderna med effektiva energisystem. Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa just dig.
  Få en kostnadsfri offert

  Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss med vilken energilösning som passar bäst för just dig!   Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy . Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Google privacy policy och Terms of Service tillämpas.